içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

01.10.2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisimiz 01.10.2021 Cuma günü Saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

01.10.2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
Haberi Sesli Dinle

Madde 1. Datça belde Sosyal Etkinlikler, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurulması konusunun görüşülmesi (Karar No:89)

Gelişen ekonomik ve sosyal şartları göz önünde bulundurarak Belediyemizin hizmetlerini daha etkili verimli ve ekonomik şartlarda sunmasına ve kaynak yaratmasına yardımcı olmak, karar mekanizmasını olabildiğince hızlı bir biçimde işlemesini sağlamak, şirket yönetim kurulunun oluşması ile konularında uzman yöneticilerin atanabilmesi (temsil yetkisinden farklı) ve sorumluluğun daha geniş ve etkin dağıtılması, bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda Şirketimiz ilk aşamada faaliyetimizi oluşturacak Restaurant & Cafe & Düğün salonu işletmeciliğinde, çalışarak çeşitli Turizm ve turizm hizmetleri konularında işletmecilik yapmak inşaat malzemesi imal, ithal ve ihraç etmek, bunların ticaretini yapmak, inşaat makinaları ile inşaat işlerinde kullanılması gerekli her türlü araç, gereç ve parçaların ithalini ve ticaretini yapmak, gerekli fabrika, atölye gibi imalathaneleri endüstri ve tesisleri meydana getirmek, kurmak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek ve kiralamak, Tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek Açıkta ve örtü altında her türlü çiçek seracılığı ile ilgili üretim, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

Turizm bölgesi olmamızdan kaynaklı olarak önemli hususlardan biri olan Konaklama ve eğlence işleri  içerisinde Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü, dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler, Kamp alanlarının motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilmek, kiraya verebilmek, devir alabilmek, devir edebilmek, inşaat edebilip veya satın alabilmek, satabilmek, işletebilmek, Kedi, köpek, her türlü kuş, tüm evcil ve evcil olmayan hayvanları yetiştirmek, çoğaltmak Her türlü iç ve dış mekân süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretmek, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, satımsal ve peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak, peyzajla ilgili konularda danışmanlık ve bakım hizmetleri yürütmek, tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, toplanması, paketlenmesi, satılması, İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, beldemizde yapılacak her türlü organizasyonlar la ilgili olarak Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. Şartlı-Şartsız bağış yapmak kabul etmek. Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak amacıyla T.C. Datça Belediyesi (Datça Belde Sosyal Etkinlikler, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) %100 ortağı olacağı bir Anonim Şirketi (Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 5000 paya ayrılmış toplam 500.000,00 Türk Lirası değerinde) kurulması ı OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

Madde 2. Datça Bel Sosyal ve İktisadi İşletmesi adı altında bütçe içi işletme kurulması konusunun görüşülmesi Karar No:90)

Belediyenin mülkiyetinde ve kullanımında bulunan yerlerde; Gıda, sebze, meyve, kedi ve köpek maması üretim, satış, park, çay bahçesi, kafe, büfe, kantin, hayvan pansiyonu, Otel(Konaklama) işletmeciliği, otopark, kamping, Her türlü iç ve dış mekân süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretmek, alıp satmak, Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek, dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler, restaurant işletmeciliği, Düğün salonu işletmeciliği, kreş, yaşlı bakım evi alanlarında faaliyette bulunmak üzere Datça Belediyesi Datça-Bel Sosyal ve İktisadi İşletmesi adı altında Bütçe içi işletme kurulması OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

Madde 3. Belediyemiz 2022 yılı gelir tarifeleri ve harçlar konusunun görüşülmesi (Karar No:91)

 

Belediyemiz 2022 mali yılı gelir tarifeleri  ve harçlar cetvelinin plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporunu tamamladıktan sonra Kasım ayı meclisinde yeniden görüşülmesi OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

Madde 4. 2021 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülmesi (Karar No:92)

 

Mali Hizmetler birimimiz tarafından hazırlanan 2021 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri olan,

 46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet Alımı bölümüne 200.000,00-TL

46  48 07 05 01  3 9 00 5 03 07 Menkul Mal, Gayrı maddi Hak Alımı, Bakım ve  bölümüne 300.000,00- TL

48 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma bölümünden 500.000,00 TL Aktarılmasına,

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım gider Alımları bölümüne 50.000,00 TL

46 48 07 31 01 1 2 00 5 05 08 Gelirlerden ayrılan paylar bölümüne 60.000,00 TL

46 48 07 41 05 1 0 00 5 03 02 Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımı bölümüne 150.000,00 TL

 

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05  Hizmet Alımı bölümünden 260.000,00 TL aktarılmasına,

        Yukarı da yazılı olan bölümler arasında toplamda 760.000,00 TL tutarında aktarma işlemlerinin yapılması OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

 

 

Madde 5. 2021 yılı ek bütçe talebi konusunun görüşülmesi (Karar No:93)

Mahalli İdareler Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince Ek Ödenek;

“(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır.

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” denilmektedir.

Kurumumuz 2021 yılı gelir ve gider bütçesi denk olmak üzere 40.000.000,00 TL’dir.

2021 YILI EK ÖDENEK (GİDER)

Kurumsal Kodu

Fonksiyonel Kodu

Finansal Kodu

Ekonomik Kodu

Açıklama

2021 Yılı Ek Ödenek (TL)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

 

 

46

48

07

33

01

3

9

00

5

03

5

 

 

Hizmet Alımları

3.500.000,00

46

48

07

05

01

3

9

00

5

03

2

 

 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

1.500.000,00

TOPLAM

5.000.000,00

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen Gider Bütçesi kodlarına ilişkin Elektrik, Akaryakıt, Su, Yakacak alımlarına ait ödeneklerin yetersizliği sebebiyle  5.000.000,00 TL,

 

 

2021 YILI EK ÖDENEK (GELİR)

Kodu

Adı

2021 Yılı Ek Geliri (TL)

05

Diğer Gelirler

5.000.000,00

2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

5.000.000,00

8

Mahalli İdarelere Ait Paylar

3.600.000,00

99

Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar (Hazine Arazisi Satışından Paylar)

3.600.000,00

2

Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar

1.400.000,00

51

Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

1.400.000,00

 

            Yukarıdaki tabloda belirtilen Gelir bütçesi kodlarına Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan satışlardan gelen paylar ile Merkezi idarelerden ayrılan gelir payımızın artmasından dolayı 5.000.000,00 TL Ek gelir kaynağı elde edileceğinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince ek ödenek verilmesi konusunun plan bütçe komisyonuna havale edilmesine ve komisyon raporunu tamamladıktan sonra oturuma ara verilerek 2. oturumda tekrar görüşülmesi OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

Madde 6. 2022 yılı analitik bütçenin görüşülmesi (Karar No:94)

 

 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2022 yılı analitik bütçesi gelir ve gider hazırlık bütçesi olarak ekte sunulmuş olup, gelir ve gider analitik bütçesinin plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporunu tamamladıktan sonra Kasım ayı meclisinde yeniden görüşülmesi OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

2021 yılı ek bütçe talebinin plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi için oturuma aynı gün saat:11:00 da başlamak üzere ara verildi.Saat:10:40

 

Belediye Meclisimiz 01.10.2021 Cuma günü Saat 11:00’da 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı.

 

Madde 7. 2021 yılı ek bütçe talebi ile ilgili Plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi (Karar No:95)

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

            Belediye Meclisi’nin 01.10.2021 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 24.09.2021 tarihli ve 20879141-841.01.02-6875 sayılı yazı okundu.

           

Datça Belediye Başkanlığının ek ödenek talebi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

            Yapılan görüşme sonunda:

            Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi uyarınca Datça Belediye Başkanlığının 01.10.2021 tarih ve 93 sayılı ek ödenek konulu meclis kararı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

            Meclis’e arz olunur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu 01.10.2021 tarih ve 93 sayılı kararının görüşülmesine ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

Madde 8. Mazeretli üye konusunun görüşülmesi (Karar No:96)

Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR, Meclis üyeleri Kamil SÖNMEZ, Halit Berk BAYAR ve Aslı KAYA’ nın mazeretleri nedeniyle izinli sayılması OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

Madde 9. Gün tespiti konusunun görüşülmesi (Karar No:97)

 

 

Bir sonraki meclis toplantısının 02.11.2021 Salı günü saat 10:00’ da belediyemiz hizmet binası meclis toplantı salonunda yapılması OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

Tarih: 07-10-2021

FACEBOOK YORUM
Yorum