finans haberleri

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BEKLENMEDEN ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU UYGULAMAYA SOKULMAMALIDIR

• İvedilikle Yüz Bin Öğretmen Ataması Yapılmalıdır • Çocuklarımıza Öğretmenler Dışında Kimse Eğitim Veremez

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BEKLENMEDEN ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU UYGULAMAYA SOKULMAMALIDIR
Haberi Sesli Dinle

Öğretmenlik mesleğini kariyer basamaklarına ayıran 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 202’de Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 12 Mayıs 2022 tarihinde Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayınlanmıştı. Sonrasında da öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili sınavın şekli ve tarihi ile ilgili usul ve esaslar MEB tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Öğretmenlerin talebini karşılamayan, ihtiyaçlarına yanıt vermeyen, eğitim sendikalarının da karşı çıktığı Öğretmenlik Meslek Kanunu partimiz tarafından Nisan 2022’de Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi 25 Nisan 2022 tarihinde davanın esastan incelenmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin karar açıklanmadan, 1 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan takvim uygulanamaz. Çünkü Anayasa mahkemesi kanunu iptal ederse geriye dönük uygulanamayacağı İçin büyük sorunlar yaşanacaktır.

Yedi yüz bine yaklaşan atanmayan öğretmen sorunu ortada dururken, en az 100 bin öğretmen ataması yapılması gerekirken, 2020-2021 KPSS sınav sonuçlarına göre öğretmen atamaları henüz tamamlanmamışken, bu uygulama İle öğretmelerin hiçbir sorunu çözülmeyecek, aksine sorunlar daha da derinleşecektir:

• Yayınlanan yönetmelik ve sınav takvimini içeren usul ve esaslarda; sınavın nasıl yapılacağı, 180-240 saatlik kursların hangi esaslara göre düzenleneceği, kursların kimler tarafından verileceği, öğretmenlerden ücret alınıp alınmayacağı, kursa giden öğretmenlere ek ders ücreti verilip verilmeyeceği belirtilmemiştir.

Yüksek lisans yapmış olanlara alanlarına bakılmaksızın 180 saatlik eğitimden sonra uzman, doktorasını tamamlayanlara ise 240 saatlik eğitimden sonra başöğretmen unvanı verilmektedir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans ve eğitim fakülteleri dışındaki yüksek lisanlar kabul edilerek iktidarın arka bahçesi olan üniversiteler aracılığıyla lisansüstü diplomalar pazarlanacaktır.

• Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ayrıştırılması, öğretmenler odasındaki çalışma barışını bozacak, velileri çocuklarını uzman ve başöğretmene verme yarışına sokacaktır. Ayrıca uzman ve başöğretmenlik için sınav tarihinin açıklanmasıyla birlikte öğretmen odaları boşalacaktır. Öğretmenlik herhangi bir devlet memuriyeti değil, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi 1966 ILO / UNESCO Ortak Belgesi’nde belirtildiği üzere özel alan bilgisi isteyen bir “uzmanlık” mesleğidir.

• Yönetmeliğe göre, öğretmenlerin adaylık sürecini yürütecek olan komisyon, öğretmen adaylarının mesleğe devam edip etmemesine karar verecektir. Okul müdürlerinin büyük çoğunluğunun, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin neredeyse tamamının yandaş sendikanın kontrolünde olduğu düşünüldüğünde, oluşturulacak komisyonun tarafsız olacağı düşünülemez.

KÖY OKULLARI AÇILIYOR AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yönetmelikle, köylerde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi halinde ilkokul açılabileceği, okulöncesi eğitim için ise en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabileceği belirtilmektedir.

Bu durumda:

• Ödenek yetersizliğinden inşaatı durdurulan okullar tamamlanmış mıdır?

• Kapalı olan köy okulları onarılmış mıdır?

• MEB’e bağlı okulun bulunmadığı yerlerinde, açılması planlanan ana sınıfları hangi kuruma bağlı olacaktır? Bu kurumların açılması ile ilgili her hangi bir vakıf ya da dernek ile protokol yapılmış mıdır?

• Yaklaşık 3 bin anaokulu ve 40 bin ana sınıfı açılacağı Milli Eğitim Bakanı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak bu sınıflar için ihtiyaç duyulan en az 40 bin okul öncesi öğretmen ataması hala yapılmamıştır. Öğretmen ataması yapılmadığına göre, bu sınıflarda eğitim öğretim kimler tarafından verilecek?

2002 yılından bugüne kadar 20 bin 243 köy okulu kapatılmıştır. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy ilkokullarının yeniden açılması kararı yerinde bir karardır. Bu köylerde okulların açılabilmesi için zaman kaybetmeden her köye en az bir öğretmen, yani 20 bin 243 öğretmen ataması yapılmalıdır. Okullar, gerekli bakım, onarım ve diğer şartlar sağlanarak ivedilikle açılmalıdır.

17 Mayıs 2022

Yıldırım KAYA

CHP Ankara Milletvekili

Tarih: 17-05-2022

FACEBOOK YORUM
Yorum