finans haberleri

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

Arkhe'nin Tarihçesi (1)

Derleyen: Aytun Erdoğan

Arkhe'nin Tarihçesi (1)
Haberi Sesli Dinle

Mitolojik düşünce biçiminde tabiattaki her varlık canlıdır. Bu düşünce yapısında ben-sen olarak düşünülür.

Felsefi düşünce yapısında ise; ben- o ( cansız varlık) olarak sorgulanır.

Zenginliğin toprak sahipliğinin miktarları olarak tanımlandığı, bu insanlarından aristokratlar olduğu dönemin çözüm getiren fikirleri Homeros ve Hesiodos ( M.Ö 800) anlatısı olan, mitoloji idi.

Homeros, mitolojide bize her şeyin Okyanustan oluştuğunu anlatır. Homeros, sudan kozmoza geçişi anlatamasa da, evrenin yapılışını anlatır.

Homeros"doğru ya da yanlış ne söylüyorsam, Musa'lardan alıyorum" der.

Hesiodos'un anlatısında ise, temel madde kaostur. Hareket eden de Eros'tur. Homeros'tan yaklaşık 100 yıl sonra yaşamıştır.

Heseidos; Kronos'u anlatırken, Altın Çağ'dan bahseder. insan ruhu yaptıklarından sorumludur, düşüncedindedir. Antropomorfit bakış açıları ( Tanrıların insan biçiminde tasvir edilmesi) Homeros'ta da bu düşünce vardır, fakat insanlar ölümlü, tanrılar ölümsüzdür. Bu varlıklar, insan, melek veya eşya da olabilir.

Düşünsel gelişim, yönetimde hakları olmayan işçilerin, zamanla zanaatkar olmaları ve gemicilik yapmaları ile, topraktan metaya yani paraya geçilmesidir. Gemiciliğin başlaması, Felsefe'nin de doğmasına etki etmiştir.

Gemiciler, gökyüzünü, rüzgarları yani doğayı tanımak zorundaydı.

 

Bu yazımda Elementleri, Felsefe tarihi ile anlatmayı arzu ediyorum.

Felsefe tarihi, yaşadığımız topraklarda filizlenmiş.

Milet Okulu'nun ve Felfese' nin başlangıcı Thales; "Arkhe" yi su ile tanımlarken, bugün bile tespitlerinden, düşüncelerinden yararlanılan bir kaynak olarak "yaşamaktadır".

Thales, paraya önem vermez.

Yaşadığı dönemdeki insanlar, "akıllı insan parayı da yaratır, o zaman sen neden fakirsin?" diyerek, Thales'in aklını küçümsemek isterler.

Thales'te oturup "düşünür".

Gökyüzü hareketlerini inceleyerek, bir sonraki yılın zeytin hasadını hesaplar.

Önceden zeytin pres makinaları satın alır, bir kısmınıda kiralar. Şehirde karaborsa oluşturur.

Hasat zamanı geldiğinde, köylülere kiraya vererek, ciddi bir servet oluşturur.

 

Burada anlatmak istediğim; Doğa Bilimi, Felsefe ve Astronomi( Astroloji de, şerhidir bana göre, yani yorumu ) bağlantısı, kişinin hayatına etkisi ve fakat, seçimlerin her daim farklı olacağından yanadır.

 

Bu gibi "aklı küçümseyen" henüz kendisini dahi tanımakta güçlük çeken insanlarda,, akıl = para olarak hala görmektedir.

Elbette, "Finansal Astroloji" kişilerin daha iyi, daha verimli ve daha fazla kazanmayı arzu ettikleri seçimlerine öngörüler ile hizmet etmektedir.

 

Öğretmeni olmayan Thales'in;

öğrencisi olan Platon'un da öğrencisi Aritotales'in tabiri caizse torun öğrencisinin çok değerli bir sözü vardır:

"Filozoflar dilerlerse zengin olurlar, ancak onlar için para önemsizdir."

 

Thales Arkhe'yi "su" olarak açıkladığında, Anaksimandros ise bunun sadece su olamayacağını, suyun altında da onu tutan bir şey olmalı diye düşünerek, "aperion" u öne sürer.

Thales ve Anaksimandros arasındaki 15 yaş olmasına rağmen, Dünya'nın neredeyse yuvarlak olduğunu anlatmıştır. Bundan tam 2600 yıl önce. Geoit şeklinde bir dünya tanımlar. Hiç bir gözlem ve araç yokken.

Peki Anaksimandros bunu nasıl yapıyor ?

Tahmin edeceğiniz gibi, göklere ve yıldızlara bakarak !

Dünya'nın havada ve boşlukta olduğunu ve döndüğünü anlatmaktadır. ( Nous )

Apeiron: nicelik olarak sınırsız, boşluk, sonsuz, nitelik olarak belirsiz, soyut madde anlamındadır.

Din tarihlerinde Aperion Tanrı olarak tanınlanmakta ise de, Anaksimandros için bu daha çok, hiçlikten oluşan bir enerjiyi tarif etmektedir.

Bugünkü fizik bilimi, Anaksimandros'un bu düşüncelerine yaklaşmaktadır. İlk dünya haritasını da çizen kişidir. Ve , Güneş için en az dünyadan 27 kat büyüktür diyerek, pararlel evrenleri de ima etmiştir.

 

Anaksimenes ise, soyut olan Aperion'u somut olan "hava"ya dönüştürüyor.

Tüm boşlukları doldurduğu için, hava olduğunu söyler.

Ruh kavramından bahseden ilk filozoftur. Evrenin arkesi hava, insanın arkesini ise ruh olarak tanımlar.

Anaksimendros'un fikirlerini geliştirememiş olsa, Thales'in görüşüne geri dönsede, Astronomi ile ilgili keşfettiği bilgilerin, Aneksemandros'unkinden çok daha ileridir.İlk defa, sabit yıldızlar ile, gezegenler arasında ayrımı yapan, Ay ve Güneş tutulmaları hakkında ilk doğru bilgileri veren filozoftur.

 

Pythagoras (Pisagor) ise; Arkhe'nin sayılar olduğunu belirten, ilk defa "okul" ve "filozof" terimlerini kullanan, kadınları da bilgi yolculuğuna dahil eden ilk filozoftur.

Pythagoras'a göre üç çeşit insan vardır:

Maddiyat peşinde koşanlar,

Şan, şöhret peşinde koşanlar,

Bilgi peşinde koşanlar.

 

 

"İnsanın karakteri kaderidir."

"Aynı ırmağa iki kez girilmez."

"İnsanın kendisini bilmesi, kainatta hüküm süren yasayı bilmesine bağlıdır."

Herakleitos (logos)

Kozmoz'un objeleri : ( + ) ve ( - )'dir.

Evrenin yasaları ise:

Bilgelik,

Adalet,

Ölçülük,

Yiğitlik 

Herakleitos, Arkhe'yi ateş olarak tanımlar.

Logos= Kozmos = Ateş

Logos= Küçük Logos + Kozmoz'dur.

Newton ve Eistan'in bahsettiklerinden o günlerde bahseder.

 

20.02.2020

Aysel Yıldızbakan

 

Bu yazının her hakkı saklıdır, izinsiz ve isimsiz kopya edilemez.

 

Sayın Aysel Yıldızbakan’a teşekkürlerimle...

Tarih: 20-01-2021

Aysel Yıldızbakan / 21-01-2021 13:21:00

Makalemi paylaşarak, daha çok insana ulaşmasına katkı olduğunuz için teşekkür ederim.

FACEBOOK YORUM
Yorum