finans haberleri

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

NE YAPMALIYIZ? (6)

NE YAPMALIYIZ? (6)

NE YAPMALIYIZ? (6)
Haberi Sesli Dinle

Ülkemizin genel resmini çıkardık; ağır borç yükü, sıfırlanmış (eksi) rezervler, eğitimde sıfırlama, fabrikaların yabancılara geçmesi, ahlakta sıfırlama, mafya filmlerinde gördüğümüz herkesin bir birine silah çektiği sahneler gerçek hayatta, yönetilemeyen iç ve dış politika ve geleceğin borçlandırılması.

  Çıkış var mı? Elbette var.

Denenmiş bir genç cumhuriyet yönetimi var, ekonomide, eğitimde neler yapmışlar belli. Yeniden keşfetmenin gereği yok iyi olanlar yeniden uygulanacak, olmayanlara ( dejenere edilenlere) yenileri eklenecektir. Bu nedenle tarımdan çok örnek verdim, tarımda dönüşler erken olur, tarıma öncelik verilmeli, tarımla entegre tesisler derhal devreye alınmalı, dünya konjonktürü bizden yana batı Çin ve Rusya’nın önünü kesmeye çalışıyor, ucuz iş gücümüz oluştu, bunu iyi bir eğitim ve adalet ile taçlandırmak zorundayız, merak etmeyelim önümüz çok ama çok açık. 

  Ben burada uzun süreli hedeflerle nasıl bir eğitim olmalıdır, onu anlatacağım.

Anaokulları zorunlu olacağı için onu yazmadım, ancak öğrenci ölçme teknikleri buralar da başlayacaktır.

1-İki tip ilköğretim olacak 8 yıl eğitim süreli

 A- Normal ilköğretim

 B- Özel ilköğretim

-Özel ilköğretimde, üstün zekâlı öğrenciler ve özür gruplu öğrencilerin eğitimi olacaktır. Bu öğrencilerin seçimi anaokullarında ölçme teknikleri ile yapılmalıdır.

Özür grubuna göre özel eğitim alarak en az kendine yetebilen ve ya üretime katkı sağlayabilen bir nesil yetiştirmek öncelik olacak.

Üstün zekâlılar ise çok özel eğitim alacak, bilimde, sanatta( müzik+ resim, tiyatro v.b), yeni çok özel mesleklerde istihdam edilecek biçimde 8 yıl ilköğretim+ 4 yıl lise+ 5 yıl akademik eğitim alacaklardır, ilköğretimden sonra deneysel uygulamalı özel programlarla eğitim almaları sağlanacaktır.

2- Normal ilköğretim 8 yıl olacak.

-İlk 6 yılı normal eğitim ve son iki yılı meslek seçimi ile yönlendirmeli eğitim.

3- Liseler, 4 yıl eğitim.

A- Ruhban okulları,

Kendi içinde her din için ayrı eğitim verecek okullar olacak, çok başarılı öğrenciler 4 yıllık okul bitiminden sonra bir üst okula giderek akademik eğitim yapacaktır, kendi branşı kapsamayan bir bölüm kesinlikle olamayacaktır, sadece ilahiyat ve benzeri okullar

B-Askeri liseler 4-6 yıl eğitim olacaktır.

Askeri konularda eğitim görecek, askeri personel, subay, astsubay yetiştirecek.

İlk yıl çok başarılı olan öğrenciler ihtiyaç ölçüsünde 4 yılsonunda subay olarak eğitimlerine devam edeceklerdir, 5 yıl akademik eğitim sonunda subay olacak, yine çok başarılı olanlar ise kurmaylık için 3 yıllık özel eğitime yönlendirileceklerdir.

Diğer öğrenciler ise askeri personel ve astsubay olarak eğitimlerine devam edecek 6 yıl eğitim alacaklardır, burada da branşlaşacak olanlar özel uygulamalı eğitim alacaklardır, kültür-teknik+ uygulama %40+40 geriye kalan % 20 lik süreç askeri eğitim ile ilgili olacaktır.

C- Mesleki Teknik eğitim 4-6 yıl olacak,

a) Sağlık Meslek Liseleri, ilk yıl çok başarılı öğrenciler ihtiyaç oranında ayrılarak ileride akademik eğitim alarak hekim olarak eğitimlerine devam edeceklerdi, bunları eğitim süresi 4 yıl lise ve 5 yıl akademik eğitim olacaktır, 3 yılı normal eğitim burada %20+%80 uygulama/ kültür- teknik, geriye kalan 2 yıl hastanelerde %80 uygulama % 20 kültür- teknik- ağırlıklı olacaklardır. Geriye kalan öğrenciler ise hemşire, sağlık elamanı v.b ihtiyaçlar ölçüsünde eğitileceklerdir, eğitimlerin ilk yılından sonra %50+50 oranında uygulama ve kültür- teknik ağırlıklı dersler olacaktır, 6 yılsonun da meslekleri ile mezun olacaklardır.

b) Endüstri Meslek liseleri, 4-6 yıllık eğitim

İlk yıl çok başarılı öğrenciler teknik liselere ayrılacak %10 uygulama %90 kültür- teknik dersleri alarak 4 yıl eğitilecek okul bitiminden sonra ilgili mühendislik fakültelerine gideceklerdir. 

Geriye kalan öğrenciler normal eğitime devam edecek %50-%50 ağırlıkla kültür- teknik ve uygulama dersleri alacaklardır, bu eğitim toplamda 6 yıl olacaktır ilk 4 yıl okullarda sonra ise % 90 ağırlıkla işletmelerde uygulamalı % 10 ise teknik eğitimlerine devam ederek mezun olacaklardır.

c) Diğer mesleki okullarda( turizm, ticaret, kimya, fizik, ziraat, tarım v.b) Endüstri meslek lisesi kapsamı gibi olacaktır.

D- Liseler, 4-6 yıl eğitim görecek,  ilk yıl başarılı öğrenciler ayrılarak ileride üst düzey devlet memuru olabilecek ön eğitimi alacaklardır bu branşlar kamu yönetimi( kaymakam, vali v.b), dış işleri, hukuk, gümrük, v.b okullara yöneleceklerdir, akademik aşamada 3 yıl kültür- teknik son iki yıl ise uygulamalı eğitim alarak kaymakam, avukat, savcı, gümrük sorumlusu v.b olarak mezun olacaklar. Buraya yönelemeyen öğrenciler 6 yıl eğitimin sonunda bu daldaki kamu kurumlarında memur olacak biçimde eğitim alacaklardır, ilk 4 yıl normal eğitim son 2 yıl ise işyerinde uygulamalı eğitim alacaklardır.

 

4-Fakülteler ve Yüksekokullar

a-Teknik dalda eğitim gören bütün akademik okullar 3 yıl kültür- teknik ve 2 yıl uygulamalı( işletmelerde) eğitim alarak mezun olacaklardır.

İlk 3 yıl %10 uygulama, %90 kültür- teknik, son 2 yılda ise % 90 uygulama % 10 kültür- teknik eğitimi alacaklardır.

b- Normal fakülteler 3 yıl temel eğitim ve 2 yıl bulundukları bölümde uygulamalı eğitim (işletmelerde) alarak okullardan mezun olacaklardır.( hukuk, kamu, dış ilişkiler, gümrük v.b)

c- İlahiyat Fakülteleri, normal 4 yıl eğitim ile Arapça zorunlu ders alacaklardır.

d-Diğer mesleki okullarda okuyanlarda tıpkı mühendislik normal fakülteler gibi eğitim alacaklar, teknik dalda olanlar ilgili bölümlerde uygulama, hizmet sektöründe ise ilgili bölümlerde uygulama eğitimleri alarak mezun olacaklardır.

  Sonuç olarak uygulamalı eğitim almayan hiçbir branş olmayacaktır, fakülte ve yüksekokul seçmeleri çok özel ölçme teknikleri ile yapılacak geçişlerde sınav sistemi yerine başarı ön planda olacaktır ağırlık olarak % 80 başarı % 20 özel sınav- uygulamalar gibi. Bu okullara seçilen öğrenci sayısı plan kapsamında olacak ve planlanan öğrenci sayısını % 5 geçmeyecek biçimde olacak devlet kurumlarınca belirlenecektir.

  Öğrenciler yaz ayları boyunca yabancı dil eğitimleri alacak, son iki yıldaki uygulamalarda yabancı dil kullanımı gerekli olan bölümlerde yabancı dil ağırlıkla kullanılacaktır ( özellikle ar-ge, elektronik, uzay sanayi, yazılım, savunma  v.b)

 Eğitimlerde devlet okulları ağırlıkta olacak, uygulama alanlarında ise özel- devlet sektörü devreye girecektir. Ruhban okullarından olanlar imam olarak görev yapabilecekler ancak imam parasını devlet karşılamayacak o alanla ilgili gruplar kim ise o karşılayacaktır (Alevi- Sünni- Hristiyan- Musevi cemaati kendi imam parasını karşılayacaktır) bura da çalışanları devlet sadece sigortasını ödeyecektir.

  Kısacası uzun soluklu eğitim sistemimiz temeli uygulamaya dayalı bir eğitim olacaktır, toplumda eğitim almayan hemen hemen hiçbir birey kalmayacaktır, temel olarak devlet yurttaşını eğitmek ve iş vermek zorundadır. Sosyal devlet anlayışı ile bu kapsamda eğitim verilerek kalkınmanın ve ekonomik gelişmenin önü açılacaktır.

 Kısa süreli eğitimler ise uygulamalı kurslarla olarak istihdamın ihtiyaç duyduğu alanlarda olacaktır.

   İyi eğitim alarak kalkınmış bir ülke yaratmak amacı ile saygı ve selamlarımla.

 

27/06/21

V.Mutlugeldi.

Tarih: 29-06-2021

FACEBOOK YORUM
Yorum